Studnařství

ČISTÁ VODA PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOT

Kvalitní pitná voda je základem zdravého života, a proto je třeba s ní takto zacházet. Je to nejzákladnější potravina. Kromě upravené povrchové vody jsou dalším důležitým zdrojem pitné vody domovní nebo obecní studny. Velká část těchto studní je v nevyhovujícím technickému stavu. Při jarním tání nebo při přívalových deštích bývají často znehodnoceny dešťovou a povrchovou vodou a to může být příčinnou různých zdravotních problémů. Proto je třeba péči o tyto studny věnovat náležitou pozornost.