Opravy, údržby či rekonstrukce studní

Pokud zjistíme, že se zdrojem vody není něco v pořádku, tak nejdříve provedeme posouzení stavu na místě, případně vezmeme vzorek vody a na základě výsledku navrhneme řešení. 

Náš postup vychází z odborného hlediska a ctí vaše náklady. Proto vždy navrhujeme takové řešení, které je nejen efektivní a dlouhodobé, ale i finančně únosné. 

Může se jednat o následující práce: 

oprava stávajícího vnitřního pláště studny, utěsnění a vyspárování, 
přetěsnění vnějšího pláště studny, 
zhotovení nového zhlaví studny ze skruží, včetně utěsnění, 
výměna poškozených částí zhlaví a poklopů, 
instalace, opravy a výměny ručních čerpadel,