Odbornější pohled na problematiku radonu

Radon (a máme stále na mysli 222Rn) je produktem přeměny uranové řady 238U, v řetězci přeměn předchází rádium 226Ra, a v řetězci dále následují radioaktivní izotopy olova, vizmutu a polonia.

Jediný radon je plyn, ostatní neuklidy jsou vždy těžké kovy - ze země se do životního prostředí v zásadě nemohou dostat. Protože uran je přírodní materiál všude přítomný, je v přírodních materiálech přítomný i radon a za vhodných okolností je nasáván do ovzduší našich domovů.

Další postup radioaktivního řetězce je nepříjemný: do vzduchu se dostávají radioaktivní těžké kovy, po nadechnutí jsou zachyceny v hlenu dýchacího traktu, a při další radioaktivní přeměně ozařují zvláště účinným alfa zářením buňky epitelu. Jeho radiační zátěž způsobí zvrat v rakovinné bujení. Ve většině domů v ČR takové riziko nepřesahuje riziko svátečního kuřáka - zato v menšině domů přesahuje radiační zátěž i tu, jaká hrozí v nejbližším okolí Černobylské elektrárny.

Proto je dobře o skutečném stavu v našich domácnostech něco vědět a proto je výhodné vědět něco o stavu radonu v zemi před stavbou domu.