Druhy měření radonu

Stanovení radonového indexu základových půd
Jedná se o měření radonu na pozemku pro novostavbu nebo přístavbu. Realizuje se před udělením stavebního povolení a výsledné hodnoty určují, zda stavba vyžaduje projektovat preventivní opatření. Výsledkem měření je „posudek“, kde je parcela zařazena do některé ze tří kategorií – s nízkým, středním, či vysokým radonovým rizikem.

Měření radonu v interiéru
a) Před rekonstrukcí stávajícího bydlení (přístavba, nástavba, vestavba) - zda objekt nepřekračuje „zásahovou úroveň“.
b) Podklad pro stavební kolaudační řízení u novostavby - do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními a následnými stavebními úpravami snížit objemovou aktivitu radonu pod směrnou hodnotu.

Měření radonu ve vodě dodávané do budov
Toto měření je určeno jak hromadným zásobovatelům, tak individuálním spotřebitelům pitné vody, kteří využívají zdrojů (vrty, studny …) a je prováděno odběrem nejméně dvou vzorků odčerpané vody.

Radonová diagnostika
Slouží jako podklad k vyplacení státní dotace po provedení ozdravných protiradonových opatření.